Regulamin


§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem HotPrizes.pl jest firma Leaders sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000606047, zwana dalej również jako HotPrizes.

2. Pojęcia:

- Administrator danych osobowych - firma Leaders sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000606047, która przetwarza dane w celu świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926);

- Serwis - strona internetowa prowadzona przez firmę Leaders sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000606047, pod adresem http://hotprizes.pl/ ;

- Usługa - dostęp do zbioru dóbr elektronicznych w postaci bazy dzwonków, tapet wysokiej rozdzielczości, dowcipów, narzędzi oraz kodów rabatowych, a także programu lojalnościowego połączonego z katalogiem nagród;

- Rejestracja - proces założenia konta w serwisie HotPrizes.pl;

- Login - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika jednocześnie będący jego adresem poczty elektronicznej;

- Hasło - komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika oraz zabezpieczenia jego konta przed niepowołanym dostępem;

- Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji na stronie usługi HotPrizes, czy to poprzez formularz rejestracyjny, czy poprzez wykonanie jednego z naszych programów;

- Program - strona typu landing-page zawierająca formularz, którego poprawne wypełnienie przydziela Użytkownikowi określone korzyści określone w regulaminie, tj. doliczenie punktów na konto Użytkownika HotPrizes, zgodnie z informacją podaną na stronie programu;

- Punkty - elektroniczna waluta występująca w obrębie usługi HotPrizes otrzymywana za poszczególne czynności w ramach owej usługi;

- Nagroda - fizyczne lub elektroniczne dobro możliwe do zdobycia za określoną liczbę punktów przypisanych do danego konta na HotPrizes. Lista nagród dostępnych do zdobycia dostępna jest na Stronie internetowej Serwisu;

- Content premium - pliki graficzne oraz multimedialne możliwe do obejrzenia, odsłuchania oraz pobrania w ramach konta w serwisie HotPrizes.pl.

3. Każdy Użytkownik swoją rejestracją wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Leaders sp. z o.o. sp. k. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Firma Leaders sp. z o.o. sp. k. niniejszym informuje, iż każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Usługa dostępna pod adresem HotPrizes.pl przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji na HotPrizes (czy to poprzez formularz rejestracyjny, czy poprzez formularz na jednym z naszych programów) powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na korzystanie z usługi znajdującej się pod Adresem HotPrizes.pl od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email [email protected] Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas ewentualnych skarg i reklamacji.

5. Każda zmiana dokonana w niniejszym regulaminie zostanie przedstawiona Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda zmiana w regulaminie wejdzie w życie w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją regulaminu, powinien rozpocząć procedurę usuwania konta w Serwisie.§2. Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem HotPrizes.pl jest dobrowolne i w każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się zalogować, a następnie przejść do zakładki Profil, gdzie na samym dole jest opcja usunięcia konta. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym i powoduje utratę wszystkich zdobytych punktów.

2. Rejestracja w serwisie odblokowuje dostęp do contentu premium w postaci dostępu do downloadu tapet oraz dzwonków na telefon lub komputer.

3. Serwis HotPrizes.pl nie hostuje na swoich serwerach żadnych plików multimedialnych.

4. Zdobyte w ramach naszej usługi Punkty mają wartość wirtualną i mogą zostać wymienione wyłącznie na nagrody dostępne w serwisie. Nie ma możliwości przekazania swoich Punktów na inne konto lub wymiany ich na pieniądze.

5. Punkty zdobywać można poprzez:

- pobieranie z naszych zasobów tapet i dzwonków - dolicza 1 punkt za pobranie unikalnego pliku;

- codzienne logowanie do serwisu - dolicza 1 punkt za zalogowanie każdego dnia;

- polecanie serwisu innym Użytkownikom - dolicza od 1 do 25 punktów za pojedynczą rejestrację oraz przydziela 10% punktów tego Użytkownika zdobytych dzięki usługom SMS Premium oraz Subskrypcji SMS w ramach naszego serwisu;

- polecanie serwisu innym Użytkownikom poprzez promocję naszych tematycznych landing-page'ów - dolicza 5 do 25 punktów za poprawne wypełnienie formularza.

6. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku płatności Premium SMS (wysyłanie SMS przy wypełnianiu formularza):

- pod numer 71480 - koszt wysłania SMS wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN brutto), dolicza 1 Punkt do konta Użytkownika;

- pod numer 75480 - koszt wysłania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto), dolicza 5 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 79480 - koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN netto (11,07 PLN brutto), dolicza 10 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91400 - koszt wysłania SMS wynosi 14 PLN netto (17,22 PLN brutto), dolicza 15 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91955 - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37 PLN brutto), dolicza 20 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91900 - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37 PLN brutto), dolicza 20 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 92590 - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN brutto), dolicza 25 Punktów do konta Użytkownika.

7. W przypadku zapisania się na usługę subskrypcyjną HotPrizes (wpisanie numeru telefonu przy wypełnianiu formularza, a następnie potwierdzenie otrzymanym w SMS kodem):

- wiadomość 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) - koszt odebrania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto), każdy odebrany SMS dolicza 1 Punkt do konta Użytkownika.

8. Aby zapisać się na usługę subskrypcyjną HotPrizes bez wypełniania formularza, należy wysłać SMS o treści START HotPrizes pod numer 60568; aby zrezygnować z usługi subskrypcyjnej HotPrizes należy wysłać SMS o treści STOP HotPrizes pod numer 60568 (koszt 0 PLN).

9. Użytkownik korzystający z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie jego MSISDN w celu realizacji usługi.

10. Punkty ze wszystkich nagradzanych akcji w serwisie sumują się i mogą zostać wymienione na dowolną nagrodę w momencie, jeżeli suma zebranych Punktów jest wystarczająca do jej zamówienia. W przypadku zamówienia nagrody, która widnieje w katalogu, ale na dany moment nieuwzględniony na stronie nie jest dostępna, HotPrizes zastrzega sobie prawo do wysłania innej nagrody z Katalogu o zbliżonej wartości rynkowej (+/- 30%) lub wysłania jej równowartości w formie przelewu do zamawiającego Użytkownika.

11. HotPrizes nie gwarantuje dostępności wszystkich Nagród i w każdym momencie zastrzega sobie prawo do wycofania danej nagrody oraz anulowania zamówienia zwracając ekwiwalent punktowy na konto Użytkownika lub czyniąc inną rekompesatę ustalaną indywidualnie.

12. Jeżeli zamówienie nie zostanie anulowane, HotPrizes zobowiązuje się wysłać zamówione nagrody drogą elektroniczną, pocztową lub kurierem nie później niż do 90 dni od dnia zamówienia danej nagrody.

13. Zabronione jest celowe nabijanie Punktów poprzez linki Partnerskie z serwisów innych niż HotPrizes.pl (np. sieci reklamowe). W sytuacji, w której więcej niż 50% Punktów zdobytych przez Użytkownika pochodzi z zewnętrznych linków partnerskich, konto Użytkownika zostanie zablokowane, a jego Punkty wyzerowane bez możliwości odwoływania się od tej decyzji i bez możliwości zamówienia oraz odebrania zamówionej nagrody.

14. Właściciele serwisu HotPrizes.pl nie odpowiadają za działania reklamowe ich serwisu prowadzone przez ich Użytkowników oraz inne podmioty.

15. W ramach poszczególnych landing-page'y należących do HotPrizes.pl świadczone są dodatkowe usługi multimedialne, takie jak: pobieranie plików, odtwarzanie plików video oraz odblokowywanie artykułów udostępnionych przez Użytkowników sieci HotCash.pl, za których treść oraz charakter właściciele serwisu HotPrizes.pl nie odpowiadają.

16. Leaders sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

17. Użytkownik musi spełnić następujące warunki techniczne, aby korzystać z Serwisu:
- posiadać urządzenie pozwalające na prawidłowe wyświetlanie witryn internetowych;
- posiadać dostęp do sieci Internet.

18. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. W tym celu należy wyrazić chęć odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wola odstąpienia od umowy musi być wyrażona przy wykorzystaniu adresu e-mail, który został zarejestrowany w Serwisie.

19. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Szczegóły postępowania zostały przedstawione w §4 punkt 1 niniejszego Regulaminu.

20. Umowa zapoczątkowania podczas procesu rejestracji obowiązuje od dnia rejestracji konta na czas nieokreślony. Użytkownik w każdej chwili może wyrazić chęć zakończenia umowy. W takim przypadku strony zachowają termin wypowiedzenia w wymiarze jednego miesiąca.§3. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Leaders sp. z o.o. sp. k., stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Leaders sp. z o.o. sp. k.

Informacja dotyczy zagrożeń, które Leaders sp. z o.o. sp. k. identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Leaders sp. z o.o. sp. k. systemów zabezpieczających infrastrukturę Leaders sp. z o.o. sp. k. przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu;

3. Możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

4. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

5. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;

6. Możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);

7. Naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego;

8. Instalowanie oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z Usługi ze źródeł innych niż źródła autoryzowane przez Leaders sp. z o.o. sp. k., które mimo podejmowanych przez Leaders sp. z o.o. sp. k. działań mających na celu zminimalizowanie możliwości udostępniania modyfikowanych przez osoby trzecie wersji oprogramowania, może zawierać oprogramowanie złośliwe.§4. Postanowienia końcowe

1. HotPrizes zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację.

a) reklamacje należy kierować na adres e-mail: [email protected]

b) reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail konta założonego w Serwisie,
- numer telefonu, który brał udział w zabawie (jeśli dotyczy),
- wszelkie informacje i ustalenia związane ze sprawą, które pomogą w rozwiązaniu zgłoszenia,

c) poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni roboczych, a Użytkownik zostanie poinformowany o ustaleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązać się mogą ze zwrotem środków w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.

3. Wszelkie zaistniałe sytuacje nie uwzględnione w w/w Regulaminie usługi HotPrizes rozpatrywać będzie specjalnie wyznaczona przez HotPrizes osoba.